Print

Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Sistemului de evidență a datelor pentru personalul din sistemul administrației penitenciare

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Sistemului de evidență a datelor pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, însoțit de referatul de aprobare.

Proiect Ordin | Referat aprobare | Proiect - Anexa |Anexele 1, 3-6, 8-11 | Anexa 2 | Anexa 7

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.