Print

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea standardelor privind condițiile de muncă în sistemul administrației penitenciare

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea standardelor privind condițiile de muncă în sistemul administrației penitenciare

Proiect de Ordin | Referat de aprobare | Anunțul privind organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea standardelor privind condițiile de muncă în sistemul administrației penitenciare | Minută dezbatere publică  | Proiect Ordin (forma actualizată) |

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.