Print

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate* și Referatul de aprobare

 Proiect Ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

* Facem precizarea că valorile financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate, precum și impactul bugetar au fost calculate în baza datelor statistice furnizate de către Institutul Național de Statistică (http://statistici.insse.ro/), fiind avut în vedere indicele prețurilor de consum pentru produsele alimentare (IPC Mărfuri alimentare) pentru perioada septembrie 2018 – noiembrie 2019.
În măsura în care, pe parcursul dezbaterii publice și până la aprobarea prezentului proiect, Institutul Național de Statistică va actualiza indicele prețurilor de consum pentru produsele alimentare (IPC Mărfuri alimentare), valorile financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate și impactul bugetar se vor recalcula.