Print

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate

Urmare interpretărilor apărute în spațiul public cu privire la actualizarea normelor de hrană pentru diferitele categorii de deținuți, următoarele precizări se impun a fi făcute:

Ministerul Justiției are obligația legală, să stabilească și să actualizeze valoarea financiară a normelor de hrană, la propunerea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în funcție de indicii prețurilor de consum comunicați oficial, când aceștia depășesc nivelul de 5%. Pentru perioada ulterioară anului 2018, când s-a efectuat ultima actualizare, indicele a fost de 5,66%, potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Statistică.

Proiectul a fost pus în dezbatere publică urmând ca, la finalul expirării perioadei, să se stabilească nivelul de actualizare, potrivit limitelor minime și maxime publicate, ce va fi aprobat.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate și Referatul de aprobare

 Proiect Ordin | Referat aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.