Print

Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea valorilor financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate.

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea valorilor financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, sau la adresa de e-mail dean@just.ro.