Print

Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea alineatului 1 al articolului 331 din Ordinul ministrului justiţiei nr. 2333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei publică Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea alineatului 1 al articolului 331 din Ordinul ministrului justiţiei nr. 2333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris, până la data de 28 aprilie 2016, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, Bucureşti sau la adresa de e-mail dsc@just.ro.”

Proiect de Ordin | Referat de aprobare