- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011, cu modificările şi completările ulterioare, însoţit de referatul de aprobare.

Proiect de Ordin [1] | Referat de aprobare [2]
Propunerile și observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 16 august 2017, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.