Print

Proiectul de ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului ”Prof. dr. Constantin Angelescu”

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului ”Prof. dr. Constantin Angelescu” aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 24/C/2016, modificat și completat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1324/C/2016  precum și a Organigramei acestei instituții, însoţit de referatul de aprobare.”

Proiectul de ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 16 decembrie 2016, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.