Print

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru prelungirea aplicării în perioada 1 martie 2017 – 31 decembrie 2017 a Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice, proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru prelungirea aplicării în perioada 1 martie 2017 – 31 decembrie 2017 a Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare și a Ordinului ministrului justiției nr. 821/C/2015 privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru funcționarii publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare care desfășoară activități în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

Ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Anunţ privind organizarea dezbaterii publice | Minuta dezbaterii publice din 29 martie 2017 | Versiunea finală aprobată a Ordinului ministrului justiției privind prelungirea aplicării în perioada 1 martie 2017 – 31 decembrie 2017 a Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 și a Ordinului ministrului justiției nr. 821/C/2015 | Solicitarea Sindicatului Național SINPEN 2006