Print

Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru stabilirea plafonului valoric în vederea decontării lentilelor necesare corecției vizuale pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei publică Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru stabilirea plafonului valoric în vederea decontării lentilelor necesare corecției vizuale pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.