Print

Proiectul de ordin al ministrului justiției privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale, pentru funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției

În temeiul art.7 din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul  Justiției supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiției privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale, pentru funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției.

Proiect de ordin | Anexa | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ suspus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 4 mai 2017, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor nr.17, sector 5, bucurești, pe fax, la nr. 0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro