Print

Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea tarifelor percepute pentru servicii medicale prestate în cadrul Spitalului „Prof. dr. Constantin Angelescu”

Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea tarifelor percepute pentru servicii medicale prestate în cadrul Spitalului „Prof. dr. Constantin Angelescu”, altele decât cele finanțate din Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate
Proiect de ordin | Anexa | Referat de aprobare
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.