Print

Proiectul de ordin al ministrului justiţiei privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice

În temeiul dispozițiilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transporența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiţiei privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, însoțit de referatul de aprobare.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 07 august 2017, pe adresa Ministerului Justiției, str.Apolodor nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr.0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.