Print

Proiectul de ordin al ministrului justiţiei privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr.2412/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

În temeiul dispozițiilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiţiei privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr.2412/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, însoțit de referatul de aprobare.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 18 august 2017, pe adresa Ministerului Justiției, str.Apolodor nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr.0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.