Print

Proiectul de ordin al ministrului justiției privind modificarea Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2412/C din 12 august 2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, însoțit de referatul de aprobare

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiției privind modificarea Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2412/C din 12 august 2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, însoțit de referatul de aprobare.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare | Metodologie | Anexa 1- Cerere inscriere | Anexa 2.1. - Declaratie | Anexa 2.2. - Declaratie | Anexa 3 - Norme de conduita | Anexa 4 - Fisa evaluare proba practica | Anexa 5 - Proces-verbal centralizator proba practica | Anexa 6 - Proces-verbal predare-primire lucrari | Anexa 7 - Borderou individual proba scrisa | Anexa 8 - Borderou centralizator proba scrisa | Anexa 9 - Proces-verbal cu rezultatele probei scrise | Anexa 10 - Proces-verbal contestatii | Anexa 11- Fisa evaluare proiect si sustinere orala | Anexa 12 - Cerere tema proiect | Anexa 13 - Reguli elaborare proiect | Anexa 14 - Borderou de notare a prezentarii proiectului | Anexa 15 - Proces-verbal centralizator sustinere proiect | Anexa 16 - Proces-verbal centralizator final

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Partajati pe FacebookShare on Facebook0