Print

Proiectul de ordin al ministrului justiției privind modificarea și completarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs, a posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.473/C/2007, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiției privind modificarea și completarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs, a posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.473/C/2007, cu modificările și completările ulterioare, însoţit de referatul de aprobare.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 18 aprilie 2017, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.