Print

Proiectul de ordin comun privind modelul informării scrise înmânate suspecților, inculpaților sau persoanelor condamnate în cadrul procedurilor penale ori persoanelor căutate în baza unui mandat european de arestare cu privire la drepturile acestora.

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice Proiectul de ordin comun privind modelul informării scrise înmânate suspecților, inculpaților sau persoanelor condamnate în cadrul procedurilor penale ori  persoanelor căutate în baza unui mandat european de arestare cu privire la drepturile acestora.

Proiectul de ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195  sau la adresa de e-mail dean@just.ro