Print

Proiectul de ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică, din cadrul Spitalului „Prof. dr. Constantin Angelescu”

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică, din cadrul Spitalului „Prof. dr. Constantin Angelescu”, însoțit de referatul de aprobare.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile la proiectul de act normativ suspus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 30.01.2020, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr. 17, sector 5 București, pe fax la 0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.