- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Proiectul de ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică, din cadrul Spitalului „Prof. dr. Constantin Angelescu”

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică, din cadrul Spitalului „Prof. dr. Constantin Angelescu”, însoțit de referatul de aprobare.

Proiect Ordin [1] | Referat de aprobare [2]

Propunerile și observațiile la proiectul de act normativ suspus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 30.01.2020, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr. 17, sector 5 București, pe fax la 0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro [3].