Print

Proiectul de ordin pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect de modificare | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris până la data de 26.07.2018, pe adresa Ministerului Justiției, str.Apolodor, nr.17, sector 5, bucurești, pe fax, la nr. 0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.