Print

Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a ministerului justiției nr.120/C/2011 cu completările și modificările ulterioare

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de ordin  pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a ministerului justiției nr.120/C/2011 cu completările și modificările ulterioare

Proiect Ordin

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 02.05.2019, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, pe fax, la nr. 0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro