Print

Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și al Oficiilor Registrului Comerțului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1082/C/2014

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului  de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și al Oficiilor Registrului Comerțului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1082/C/2014.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare | Anexe