Print

Proiectul de Ordin privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris până la data de 13.04.2018, pe adresa Ministerului Justiției, str.Apolodor, nr.17, sector 5, bucurești, pe fax, la nr. 0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro