Print

Proiectul de Ordin privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de director-medic şef al CMDTA

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de director-medic şef al CMDTA

Proiect de ordin | Referat de aprobare

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 06.08.2019, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.