Print

Proiectul de Ordin privind stabilirea condițiilor de achiziționare a medicamentelor de către persoanele private de libertate și de primire a acestora de la membrii de familie

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind stabilirea condițiilor de achiziționare a medicamentelor de către persoanele private de libertate și de primire a acestora de la membrii de familie.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare