Print

Proiectul de ordin privind stabilirea condițiilor în care poate fi valorificat, pe piața liberă, excedentul de produse realizat în gospodăriile agrozootehnice, precum și referatul de aprobare.

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de ordin privind stabilirea condițiilor în care poate fi valorificat, pe piața liberă, excedentul de produse realizat în gospodăriile agrozootehnice, precum și referatul de aprobare. 

 Proiect de ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Partajati pe FacebookShare on Facebook0