Print

Proiectul de Ordinul ministrului justiției pentru aprobarea normelor de echipare și a duratei de folosință a ținutei asigurate de administrația penitenciarului

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordinul ministrului justiției pentru aprobarea normelor de echipare și a duratei de folosință a ținutei asigurate de administrația penitenciarului.

Proiect de ordinReferat de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Partajati pe FacebookShare on Facebook0