Print

Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Proiect de Ordonanță | Nota fundamentare

Ministerul Justiției prezintă spre consultare publică proiectul de ordonanță de urgență, înainte de a-l prezenta în ședința de guvern din data de 28 iunie 2016.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ pot fi transmise în scris la adresa de e-mail presa@just.ro până luni, 27 iunie 2016, ora 13:00.