Print

Proiectul de Ordonanță de urgenta privind unele masuri in domeniul societăților

Update: 27 aprilie 2020

Supunem atenției publicului Proiectul de Ordonanța de urgență privind unele măsuri în domeniul societăților pentru desfășurarea reuniunilor organelor statutare, revizuit potrivit observațiilor și propunerilor primite în consultarea publică.

Veți regăsi și un document sintetic cu privire la principalele reacții primite, precum și considerentele preluării sau, după caz, nevalorificării, în acest proiect de act normativ,  a propunerilor transmise.

Proiectul de ordonanță de urgență va intra, de astăzi, în proces de avizare interministerială, urmând să fie propus Guvernului, spre adoptare, în perioada imediat următoare.

Proiect Ordonanță | Nota de fundamentare | Rezultatele consultării publice

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanță de urgenta privind unele masuri in domeniul societăților.

Proiect Ordonanță | Notă de fundamentare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de ordonanța de urgenta pot fi transmise pe cale electronica, la adresele de e-mail crosianu@just.ro si hdumitrescu@just.ro pana la 22.04.2020.