Print

Proiectul Hotărârii Guvernului pentru actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice Proiectul Hotărârii Guvernului pentru actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, transmiterea acestor imobile în domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău, precum și pentru includerea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

Proiect de Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.