Print

Proiectul Hotărârii Guvernului privind actualizarea datelor de identificare a unor imobile aparținând domeniului public al statului, transmiterea acestora din administrarea Ministerului Justiției, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului privind actualizarea datelor de identificare a unor imobile aparținând domeniului public al statului, transmiterea acestora din administrarea Ministerului Justiției, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor,  în administrarea Penitenciarului Focșani, precum și pentru achiziția unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar în comuna Unguriu, judeţul Buzău.

Proiect Hotarare | Nota de fundamentare | Anexe nr 1, 2

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.