Print

Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile

„În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia  a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

 Proiect de Hotărâre | Notă de fundamentare | Anexa 1 - protocol predare-preluare| Anexa 2 - norme protocol | Anexa 3 - împuternicire bunuri Anexa 4 - convenție bunuri | Anexa 1 - listă bunuri specificeAnexa 2 - proces verbal bunuri Anexa 3  - împuternicire muniții | Anexa 4 - convenție muniții | Anexa 1 - listă muniții | Anexa 2 - proces-verbal muniții

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.