Print

Proiectul Legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Convenția Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010 și semnat de România la Viena la 20 septembrie 2012

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Justiţiei supune informării publice,  proiectul Legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Convenția Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg  la 10 noiembrie 2010 și semnat de România la Viena la 20 septembrie 2012.

Proiect de Lege | Expunere de motive

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus informării pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1077  sau la adresa de e-mail dreptinternational@just.ro.