Print

Proiectului de Ordin al ministrului justiţiei privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiţiei privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, însoţit de referatul de aprobare.

  1. Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar;
  2. Referatul de aprobare a proiectului de Ordin al ministrului justiţiei privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar.

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris, la adresa Ministerului Justiţiei - str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, Bucureşti - sau la adresa de e-mail dsc@just.ro.