Print

Publicarea formei revizuite a proiectului Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020

După un amplu proces de consultare publică, derulat în perioada 17 iunie - 29 iulie a.c., Ministerul Justiției (MJ) prezintă forma revizuită a proiectului Hotărârii de Guvern privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.

Aproximativ 90 de instituții publice, organizații non-guvernamentale, asociații de afaceri, societăți cu capital de stat sau privat au fost consultate sau au participat la dezbaterile publice şi reuniunile tehnice organizate de Ministerul Justiţiei în perioada februarie – iulie 2016.

Strategia Naţionale Anticorupţie (SNA) 2016–2020 a fost elaborată având în vedere concluziile evaluării realizate de MJ cu privire la implementarea SNA 2012-2015, precum și concluziile și recomandările raportului de evaluare independentă a impactului SNA 2012-2015.

Proiectul de act normativ, împreună cu anexele aferente, precum și tabelul cu propunerile primite în perioada de consultare publică, pot fi consultate mai jos.

  1. Hotărâre de Guvern/ Nota de fundamentare/ Anexa 1/ Anexa 2/ Anexa 3/ Anexa 4/ Anexa 5
  1. Propuneri consultare publică
  1. Raport final privind implementarea SNA 2012-2015Anexa 1Anexa 2Anexa 3Anexa 4Anexa 5Anexa 6Anexa 7Anexa 8Anexa 9Anexa 10Anexa 11Anexa 12
  1. Evaluarea impactului SNA 2012-2015

Varianta inițială a proiectului Hotărârii de Guvern poate fi consultată aici (http://www.just.ro/proiectul-de-hotarare-a-guvernului-privind-aprobarea-strategiei-nationale-anticoruptie-pe-perioada-2016-2020-a-seturilor-de-indicatori-riscurilor-asociate-obiectivelor-si-masurilor-din-str).