Print

Radierea din evidența experților

 

  1. Experții tehnici judiciari pot solicita radierea lor din evidența experților, prin cerere adresată Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiției.
  1. Cererea de radiere va cuprinde date privind solicitantul: nume și prenume, adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE, adresa de reședință, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, specializarea, biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile în ale cărui evidențe este înscris.
  1. Cererea de radiere din evidența experților se poate depune:
  • la registratura Ministerului Justiției, din municipiul București, str. Apolodor, nr. 17, sectorul 5;
  • prin poștă sau servicii de curierat rapid;
  • prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe), accesând pagina de internet http://edirect.e-guvernare.ro;
  • prin e-mail, la adresele dsc@just.ro ori expert-tehnic-judiciar@just.ro;
  • prin fax, la numărul 0372.871.140.
  1. Radierea din evidență a experților tehnici judiciari se dispune din oficiu, de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, în caz de deces, în cazul în care au devenit inapți din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert, precum și în urma condamnării definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei.