Print

Rafturi pentru arhivă” necesare depozitării în condiții optime a documentelor arhivate din cadrul compartimentelor ministerului

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.204.1115, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea achiziţionării de rafturi pentru arhivă necesare depozitării în condiții optime a documentelor arhivate din cadrul compartimentelor ministerului, conform specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini anexat și prezenta invitație

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular propunere tehnica | Formular oferta | Anexa 1