Print

Realizarea programului național de creare a 15 centre regionale de arhivă. Vizita ministrului justiției în județul Constanța

În scopul  realizării măsurii 16 din Programul de Guvernare 2018-2020, Capitolul Justiție, și anume: „Inițierea unui program național în vederea creării a 15 centre regionale de arhivă, la nivelul fiecărei Curți de Apel” corespunzător necesităților sistemului judiciar,  Ministerul Justiției a  propus  realizarea finanțării din economiile care se pot realiza în cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Serviciilor Judiciare, aflat în curs de derulare. Banca Mondială a aprobat, în luna martie 2018, propunerea Ministerului Justiției, proiectul urmând a se desfășura etapizat, după cum urmează: Etapa 1 -  elaborarea unui standard de proiect pentru 15 Centre de arhivă regionale; Etapa 2 – particularizarea proiectului standard pentru a obține 15 autorizații de construire, în funcție de locațiile efective ale terenurilor și de numărul de instanțe și parchete specifice fiecărei Curți de Apel/respectiv fiecărui centru regional în parte și Etapa 3 – Contractare și executarea, concomitent, a lucrărilor de construcții aferente celor 15 centre regionale. Etapele principale se pot modifica conform analizelor viitoare și deciziilor aferente, care pot fi luate de către Ministerul Justiției, cu aprobarea Băncii Mondiale, în etapa elaborării termenilor de referință.

Pentru identificarea celor mai adecvate spații necesare realizării proiectului, conducerea Ministerului Justiției  va realiza vizite în raza  fiecărei Curți de Apel, context în care sunt preconizate întâlniri cu reprezentanții instanțelor judecătorești locale, ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, Direcției Naționale de Probațiune,  alte autorități publice, după caz, pentru cunoașterea în mod direct a problemelor cu care se confruntă instituțiile din sistemul justiției și identificarea de soluții  în mod corespunzător.

Prima vizită în realizarea acestor obiective a avut loc  în data de 15 mai 2018, la Constanța, și la aceasta au participat ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, și secretarul de stat, conf.univ.dr. Marieta SAFTA, programul vizitei cuprinzând următoarele:

  1. întrevederea cu prefectul județului Constanța, domnul Ioan ALBU și cu președintele Consiliului Județean Constanța, domnul Marius Horia ȚUȚUIANU. S-au abordat aspecte privitoare la colaborarea autorităților locale cu Ministerul Justiției în vederea identificării soluțiilor pentru rezolvarea problemelor administrative ale sistemului judiciar.
  2. susținerea unei conferințe de presă, în  cadrul căreia ministrul justiției a  prezentat scopul și programul vizitei și a răspuns  întrebărilor jurnaliștilor privind diverse teme de interes.
  1. întrevederea cu domnul judecător Gabriel LEFTER, Președintele Curții de Apel Constanța.

În cadrul întâlnirii, președintele instanței a prezentat problemele de ordin administrativ cu care se confruntă instanțele din raza acestei Curți și a salutat inițiativa privind realizarea centrelor de arhivă.  Discuțiile au purtat, în principal, asupra infrastructurii sediilor de instanțe, respectiv asupra stadiului  obiectivul de investiții “Sediu Judecătoria Constanța”,  asupra statutului și salarizării magistraților și grefierilor, precum și asupra modalitățile de soluționare a problemelor întâmpinate.

  1. vizită la Centrul de Pregătire, Odihnă şi Recuperare Complex Flamingo Eforie Sud, în cadrul căruia se asigură formarea şi recuperarea profesională a magistraților şi lucrătorilor din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. Conducerea Centrului a prezentat stadiul lucrărilor de consolidare și renovare a obiectivului în vederea dării în funcțiune la data de 1 iunie 2018. Luând în considerare importanța asigurării unor spații corespunzătoare pentru personal în vederea desfășurării activităților de formare profesională, ministrul justiției  a avansat posibilitatea finanțării de la bugetul de stat a lucrărilor de consolidare, această variantă urmând a fi analizată ulterior.
  1. vizită la Penitenciarul Poarta Albă – secția exterioară Valu lui Traian, locație ce s-a prefigurat ca fiind cea mai adecvată  sub aspectul asigurării spațiului necesar construirii  arhivei regionale. În cadrul întrevederii cu reprezentanții conducerii, inclusiv conducerea Penitenciarului Poarta Albă, comisar șef de penitenciare Daniel ȚĂRANU, respectiv comisar șef de penitenciare Florentin MUSCALU,  prezentă în acest scop, a fost identificată posibila locație pentru proiect.  De asemenea, au fost abordate  aspecte privitoare climatul şi condițiile de lucru ale personalului de penitenciare, condițiile de detenție, la activitatea de reintegrare socială, metodele de rezolvare a problemelor cu care se confruntă sistemul penitenciar. Doamna comisar șef de penitenciare Lăcrămioara PURICE, director adjunct educație și asistență psiho-socială, la Penitenciarul  Poarta Albă, a  prezentat activitățile realizate în scopul prevenirii infracționalității în rândul adolescenților și rezultatele obținute.

Ultimul punct pe agendă l-a constituit  vizita la Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională Amara, aflat în coordonarea Administrației Naționale a Penitenciarelor. În cadrul centrului sunt organizate activități de pregătire şi perfecționare profesională, cu precădere pentru personalul din cadrul Ministerului Justiției şi din unitățile subordonate acestuia. Cu această ocazie, ministrul justiției a purtat discuții cu conducerea Centrului privind modul în care este organizată pregătirea profesională la nivelul instituției. La momentul vizitei, în cadrul Centrului Amara se aflau în stagiu de pregătire 45 de cursanți selectați din sursă externă.

Întrevederile   din data de 15 mai 2018 au constituit o oportunitate deosebită de cunoaștere a realităților și problemelor cu care se confruntă fiecare instituție vizată  în vederea luării unor măsuri corespunzătoare, cu scopul de a eficientiza activitatea acestora.