Print

Realizarea programului național de creare a 15 centre regionale de arhivă. Vizita ministrului justiției în județul Timiș

    În scopul identificării celor mai adecvate spații necesare realizării centrelor regionale de arhivă, ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, și secretarul de stat, conf. univ.dr. Marieta SAFTA, au efectuat, în data de 7 iunie 2018, o vizită în raza Curții de Apel Timișoara, programul delegației Ministerului Justiției cuprinzând următoarele:

  1. vizitarea Penitenciarului Timișoara. În acest context, au fost vizitate mai multe spații aparținând penitenciarului, respectiv: sectorul de acordare a drepturilor la pachet şi vizită care urmează a fi dat în folosință, sectorul administrativ, sectorul de deținere - secția E 10 unde sunt cazați deținuți în regim deschis fără supraveghere și care sunt folosiți la muncă în exteriorul penitenciarului, clubul destinat activităților de reintegrare socială. Cu această ocazie, conducerea Ministerului Justiției a purtat discuții cu următorii reprezentanți ai unității penitenciare: domnul comisar șef de penitenciare Georgică ALEXEEV, director, domnul comisar șef de penitenciare Liviu MARICA, director adjunct siguranța deținerii și regim penitenciar, doamna comisar șef de penitenciare Liliana TEODOROVICI, director adjunct economico-administrativ, domnul comisar șef de penitenciare Viorel NICOLAESCU, director adjunct educație și asistență psihosocială. Directorul penitenciarului a prezentat unitatea și activitățile întreprinse în cadrul acesteia, abordându-se, în cadrul discuțiilor, aspecte privitoare la climatul şi condițiile de lucru ale personalului de penitenciare, condițiile de detenție, metodele de rezolvare a problemelor cu care se confruntă sistemul penitenciar. Conducerea Ministerului Justiției a apreciat, în mod deosebit, diversitatea și multitudinea activităților de reintegrare socială desfășurate în cadrul Penitenciarului Timișoara, respectiv: uscarea fructelor, legumelor și a plantelor aromatice, creșterea animalelor, cultivarea legumelor și cerealelor, apicultură, precum și prestarea de servicii la diverse societăți comerciale. Astfel, aproximativ 200 de persoane private de libertate aflate în regim deschis părăsesc dimineață celulele penitenciarului și se îndreaptă spre locul de muncă, fără a fi însoțiți de vreun reprezentant al penitenciarului. Toate aceste activități au ca scop reintegrarea pe piața muncii a persoanelor private de libertate și  prevenirea recidivei. În același scop, conducerea Ministerului Justiției a expus posibilitatea întreprinderii unor măsuri legislative care vizează: valorificarea produselor sau bunurilor rezultate în  cadrul activităților de reintegrare, inclusiv ca urmare a unor cursuri de calificare, în vederea finanțării altor activități sau cursuri de calificare; valorificarea produselor de către persoanele private de liberate în spații comerciale, contribuindu-se, astfel, la îmbunătățirea percepției societății asupra deținuților, la responsabilizarea deținuților și la exersarea unor abilități prosociale; posibilitatea ca munca prestată de deținuți pe timpul detenției să fie luată în considerare ca vechime în muncă; autogospodărirea persoanelor private de libertate prin punerea la dispoziție a unor spații unde aceștia să-și poată prepara singuri hrana, astfel încât să dobândească abilitățile necesare pentru a face față mai ușor nevoilor cu care se confruntă după liberare.
  1. identificarea unor posibile locații în vederea amplasării centrelor regionale de arhivă. În acest context, conducerea Ministerului Justiției a vizitat trei locații aparținând Penitenciarului Timișoara, respectiv: secția exterioară Buziaș, secția exterioară GAZ Timișoara și secția exterioară Tancodrom Buziaș. Arhiva ce urmează a fi construită  pe raza Curții de Apel Timișoara va deservi toate instanțele subordonate, tribunale și judecătorii din Timiș, Arad și Caraș-Severin. Necesitatea construirii unei astfel de arhive este dată de faptul că mare parte din documentele elaborate în cadrul acestor instituții trebuie păstrate timp de 90 de ani.
  1. întrevederea cu prefectul județului Timiș, doamna Eva Georgeta ANDREAȘ. În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte privitoare la colaborarea autorităților locale cu Ministerul Justiției în vederea identificării unor soluții viabile pentru rezolvarea problemelor administrative ale sistemului judiciar.
  1. susținerea unei conferințe de presă, la sediul prefecturii județului Timiș, în cadrul căreia ministrul justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, a  prezentat scopul și programul vizitei și a răspuns  întrebărilor jurnaliștilor privind diverse teme de interes, ca de exemplu: punerea în aplicare a deciziei Curții Constituționale privind existenta unui conflict juridic de natură constituțională între ministrul justiției şi președintele României, generat de refuzul președintelui României de a da curs propunerii de revocare din funcție a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Laura Codruţa KÖVESI, arhiva SIPA.
  1. vizitarea Curții de Apel Timișoara și a Tribunalului Timiș. În cadrul acestei vizite conducerea Ministerului Justiției a observat modul de desfășurare a unei ședințe de judecată la judecătorie și a avut întrevederi cu reprezentanții conducerii Curții de Apel Timișoara: doamna judecător Erica NISTOR, președinte, doamna judecător Carmen Pușa PÂRVULESCU, vicepreședinte, doamna judecător Marian BRATIŞ, vicepreședinte, precum și cu doamna Adriana STOICESCU, președintele Tribunalului Timiș.  Discuțiile au purtat, în principal, asupra problemelor de ordin administrativ cu care se confruntă instanțele din raza acestei Curți, infrastructurii și investițiilor în sediile de instanțe, precum și asupra modalităților de soluționare a problemelor întâmpinate. De asemenea, reprezentanții instanțelor au salutat inițiativa conducerii Ministerului Justiției privind realizarea centrelor de arhivă.

Activitățile din  data de 7 iunie 2018 fac parte din planul de măsuri întreprinse de  conducerea Ministerului Justiției  în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă  instituțiile vizate.