- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Regulament de organizare și funcționare

REGULAMENT din 19 ianuarie 2011 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei - actualizat la data de 11 mai 2015

Ministerul Justiţiei, denumit în continuare ministerul, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Regulamentul integral poate fi accesat aici [1].