Print

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector de urmărire și administrare bunuri

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Agenția Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Consiliului de coordonare al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate de aprobare a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector de urmărire și administrare bunuri, promovarea în grad profesional în funcția de inspector de urmărire și administrare bunuri, precum şi pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Hotărâre | Referat de aprobare | Regulament

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 16 august 2016, pe adresa Agenției Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1060 sau la adresa de e-mail anabi@just.ro.

Partajati pe FacebookShare on Facebook0