Print

Reuniunea Comisiei de Monitorizare a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar din data de 1 Februarie 2018

În data de 1 februarie 2018, la sediul Ministerului Justiției, a avut loc prima reuniune a Comisiei de monitorizare a strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar, înființată prin Hotărârea nr. 2 a Consiliului de Management Strategic din data de 15.01.2018.

Lucrările reuniunii au fost coordonate de doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, Ministerul Justiției. La întrevedere au participat domnul Ilie Iulian DRAGOMIR, judecător, vicepreședinte și doamna Tabita Monica MAFTEI, magistrat-asistent, din partea Înaltei Curți  de Casație şi Justiție, domnul Mihai BALAN, judecător, domnul Marius TUDOR, Director Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe, și doamna Cristina PERA, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din partea Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Cătălin POPESCU, procuror, doamna Lavinia ȚĂRANU, manager public, din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna Anca JURMA, procuror, consilier al procurorului-șef al și domnul Costin VÂRLAN, procuror, din partea Direcției Naționale Anticorupție, precum și alți reprezentanți ai Ministerului Justiției care asigură totodată și secretariatul tehnic al Comisiei.

Membrii Comisiei de monitorizare au decis cu privire la stabilirea modalității și a perioadei de raportare a indicatorilor prevăzuți în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltarea a sistemului judiciar 2015 – 2020 (Planul de acțiune). Astfel, Comisia a hotărât revizuirea proiectului de raport de monitorizare a implementării Planului de acțiuni al Strategiei, așa cum a fost elaborat inițial de către Grupul tehnic de lucru al Consiliului de Management Strategic. Raportul de monitorizare se va finaliza și va fi transmis Consiliului de Management Strategic pentru aprobare până la data de 15.02.2018.

Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1155/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 19 din 12 ianuarie 2015, Partea I, Comisia de monitorizare deține atribuții de supraveghere a îndeplinirii obiectivelor strategice prevăzute în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020.