Print

Reuniunea delegației Ministerului Justiției cu reprezentanții Comisiei Europene în cadrul misiunii de evaluare în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare

În perioada  25-27 iunie 2018  are loc cea de-a doua misiune de evaluare din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) din anul 2018. Aceasta se înscrie în cadrul general de evaluare aferent Mecanismului și presupune o serie de reuniuni tematice cu reprezentanții instituțiilor implicate în îndeplinirea obiectivelor MCV.

Întâlnirile organizate la sediul Ministerului Justiției au avut loc marți, 26 martie 2018, cu participarea domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiției, a doamnei conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, și în funcție de tematica reuniunilor, a domnului Sebastian COSTEA, secretar de stat,  împreună cu o delegație a ministerului la nivel tehnic.

Totodată, prin raportare la tematica fiecărei reuniuni, au participat reprezentanți ai Instituțiilor din România implicate în procesul de implementare a recomandărilor din Raportul MCV, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Senatul României, Camera Deputaților, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Delegația misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul MCV a fost condusă de domnul Julien MOUSNIER, Șeful Unității Cetățeni și Securitate din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene. Din echipa delegației Comisiei Europene au mai făcut parte doamna Jeanne DE JAEGHER, doamna Maria ARSENE din partea Secretariatului General al Comisiei, domnul Ingo WEUSTENFELD din cadrul DG JUST și doamna Irina STEFURIUC din cadrul DG HOME.

În acest context, au avut loc șase întâlniri la sediul Ministerului Justiției, după cum urmează:

  • intervalul orar 09.45-11.00 – la această întrevedere au participat din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție domnul judecător Ilie Iulian DRAGOMIR, vicepreședinte, și doamna judecător Simona Daniela ENCEAN; din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) domnul procuror Codruț OLARU, vicepreședinte, doamna judecător Mariana GHENA, membru ales al CSM, doamna judecător Nicoleta ȚÎNT, membru ales al CSM, domnul procuror Cristian BAN, membru ales al CSM; din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție domnul Romulus Dan VARGA, procuror șef al Secției de urmărire penala și criminalistică și doamna procuror Irina KUGLAY; din partea Direcției Naționale Anticorupție doamna Elena GRECU, procuror șef la Secția Judiciară; din partea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism domnul Daniel HORODNICEANU, procuror șef, și doamna Ioana ALBANI, procuror șef adjunct; din partea Senatului României domnul senator Nicolae MOGA, vicepreședintele Comisiei de apărare, ordine publică și siguranță națională; din partea Camerei Deputaților domnul deputat Eugen NICOLICEA, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. În cadrul acestei reuniuni au fost discutate recomandările 3 și 4 din Raportul MCV, tematica fiind Codul penal și Codul de procedură penală. Accentul a fost plasat pe demersurile de modificare a acestor reglementări și pe procesul legislativ în ansamblul său, fiind subliniate atât aspecte privind transparența și consultările ce au avut loc, cât și principalele consecințe ale modificărilor discutate asupra activității organelor judiciare.
  • intervalul orar 11.20-12.45 - la această reuniune au participat din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) domnul procuror Codruț OLARU, vicepreședinte, doamna judecător Nicoleta ȚÎNȚ, membru ales al CSM, doamna judecător Gabriela BALTAG, membru ales al CSM, doamna judecător Evelina OPRINA, membru ales al CSM, domnul procuror Cristian Mihai BAN, membru ales al CSM, domnul judecător Mihai Bogdan MATEESCU, membru ales al CSM; din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a participat doamna procuror Adriana ȘANDRU, consilier al procurorului general și din partea Camerei Deputaților domnul Eugen NICOLICEA, președintele Comisiei juridice de disciplină şi imunități. În cadrul acestei întâlniri a fost discutată recomandarea 1 din Raportul MCV, tematica fiind un sistem robust și independent de numire a procurorilor de rang înalt. În acest context, conducerea Ministerului Justiției a prezentat stadiul legilor de modificare și completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,  Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și  Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. A fost detaliată  procedura legislativă, marcându-se faptul că procesul de modificare a acestor legi a  început în anul 2015, cu implicarea Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, a tuturor actorilor relevanți în acest proces. Ministrul Justiției a precizat faptul că CCR a admis unele obiecții de neconstituționalitate în legătură cu cele trei proiecte de lege și că cea mai mare parte a obiecțiilor de neconstituționalitate formulate au fost respinse. Totodată, membrii CSM ce au prezenți la reuniune și-au exprimat opiniile cu privire la criteriile de selecție a procurorilor pe baza unor criterii clare și transparente. De asemenea, domnul Eugen NICOLICEA a prezentat succint stadiul îndeplinirii recomandărilor ce revin Parlamentului României.
  • intervalul orar 14.30-15.15 – la această întrevedere au participat din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție doamna judecător Iulia Cristina TARCEA, președinte, doamna judecător Gabriela Elena BOGASIU, vicepreședinte; din partea Consiliului Superior al Magistraturii doamna judecător Evelina OPRINA, membru ales al CSM; din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție doamna Antonia Eleonora CONSTANTIN, procuror șef adjunct Secția judiciară. În cadrul acestei reuniuni au fost discutate recomandările 3 și 6 din Raportul MCV, tematica fiind Codul civil și Codul de procedură civilă, precum și Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020. Cu privire la Codul de procedură civilă, domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiției, a precizat faptul că au fost identificate soluții pentru instanțele unde nu existau spații pentru camerele de consiliu. Măsurile propuse au fost formulate cu respectarea obiectivului asumat de a se asigura un impact rezonabil în ceea ce privește mobilizarea resurselor necesare. De asemenea, s-au purtat discuții cu privire la modificările Codului de procedură civilă propuse de către Consiliul Superior al Magistraturii. În ceea ce privește recomandarea 6, a fost prezentată activitatea Consiliul de Management Strategic (COMS), a Comisiei de Monitorizare, precum și a Grupului tehnic de lucru al COMS. De asemenea, ministrul Justiției a pus în discuție posibilitatea ca, în momentul ridicării MCV, rolul Consiliului de Management Strategic să fie întărit cu atribuții de observare și monitorizare a evoluțiilor din sistemul judiciar. 
  • intervalul orar 15.30-16.15 - la această reuniune a participat din partea Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Anticorupție domnul comisar-șef de poliție Octavian MELINTESCU, director general adjunct. În cadrul acestei întrevederi a fost dezbătută recomandarea 11 din Raportul MCV. Astfel, discuțiile s-au axat pe progresele înregistrate în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020. A fost punctat faptul că, pe baza contribuțiilor transmise de către autoritățile și instituțiile publice, a fost elaborat și publicat Raportul privind stadiul implementării SNA 2016-2020 în anul 2017. De asemenea, s-a precizat faptul că, în cadrul celei de-a patra serii de reuniuni ale platformelor de cooperare prevăzute în SNA, au avut loc o serie de întâlniri, respectiv: cu reprezentanții platformei de cooperare a administrației publice centrale, în cadrul căreia au fost adoptate rapoartele de evaluare privind Ministerul Afacerilor Externe și Secretariatul General al Guvernului; cu reprezentanții platformei de cooperare a autorităților independente și instituțiilor anticorupție, ocazie cu care au fost adoptate rapoartele de evaluare privind Consiliul Național de Soluționarea a Contestațiilor și Agenția Națională de Integritate; cu reprezentanții platformei de cooperare a mediului de afaceri. Totodată, s-a discutat despre proiectul derulat de către Camera Americană de Comerț din România (AMCHAM) împreună cu Ministerul Justiției privind consolidarea integrității în întreprinderile publice. Inițiativa a aparținut AMCHAM, care a propus diseminarea către întreprinderile publice a instrumentelor de integritate dezvoltate atât de AMCHAM, cât și de Ministerul Justiției. De asemenea, în cadrul întrevederii s-a menționat faptul că sunt înregistrate evoluții la nivel metodologic, SNA vizând dezvoltarea unui cadru juridic uniform pentru evaluarea riscurilor de corupție la nivel central și pentru evaluarea ex post a incidentelor de integritate.
  • intervalul orar 16.30-17.15 - la această întrevedere au participat din partea Ministerului Afacerilor Externe doamna Catrinel BRUMAR, Agent Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului; din partea Ministerului Afacerilor Interne domnul comisar‑șef de poliție Viorel TATU, director general adjunct, și doamna inspector de poliție Andreia GRIGORAȘ; din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publicei domnul Gheorghe HARY; din partea Ministerului Finanțelor Publice domnul Gheorghe VÂSCEA, director, Corpul de control. În cadrul acestei reuniuni a fost discutată recomandarea 5 din Raportul MCV, respectiv aspecte vizând executarea hotărârilor judecătorești și a aplicării de către administrația publică a hotărârilor pronunțate de instanțele judecătorești, inclusiv cu privire la instituirea unui mecanism pentru furnizarea unor statistici fiabile care să permită monitorizarea pe viitor. Cu privire la sistemul ECRIS, a fost identificată o soluție tehnică, iar în prezent se află în derulare o analiză de business privind adăugarea unor noi funcționalități in aplicația ECRIS.
  • intervalul orar 17.30-19.00 – la această întrevedere a participat delegația Ministerului Justiției, fiind astfel finalizate reuniunile organizate la sediul Ministerului Justiției din cadrul acestei misiuni de evaluare. Domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, a precizat faptul că, în ultimii ani, autoritățile române și-au demonstrat angajamentul pentru respectarea statului de drept și a independenței justiției, în cadrul unui proces amplu de reformă care era necesar și ale cărui rezultate au fost constatate și de către Comisia Europeană. De asemenea, ministrul justiției a reiterat faptul că obiectivul Ministerului Justiției și al Programului de guvernare rămâne ridicarea MCV anterior preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene. Totodată, în cadrul întâlnirii, au fost clarificate o serie de aspecte pe care delegația Comisiei Europene le-a pus în discuție cu privire la recomandările 1 și 3.