Print

Reuniunea Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială, 2-3 iunie 2016, Sinaia

În perioada 2-3 iunie 2016 a fost organizată la Sinaia, Reuniunea Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială.

La întâlnire au participat membrii Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială, precum și reprezentanți ai Uniunii Naționale a Notarilor Publici, Uniunii Naționale a Barourilor din România, precum și ai Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Reuniunea a fost organizată de către Ministerul Justiției prin Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară, cu sprijinul judecătorilor de la Curtea de Apel Ploiești,  membri ai Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială.

În cadrul reuniunii au fost discutate rapoartele anuale de activitate ale membrilor rețelei, pregătirea lansării celui de-al doilea buletin, și activitatea Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială.

De asemenea, au fost prezentate noutățile legislative la nivelul UE în următoarele domenii:

  • simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în UE;
  • procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă;
  • somația europeană de plată;
  • ordonanța asiguratorie de indisponibilizare a conturilor bancare.

Au fost prezentate cele mai relevante și recente hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pronunțate în 2015 în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă și comercială și, nu în ultimul rând, proiectele de regulamente și directive ale UE (regimurile matrimoniale, contractele digitale, divorțul și răspunderea părintească), precum și proiectele de convenții ale Conferinței de Drept Internațional Privat de la Haga,  aflate în curs de dezbatere sau negociere.

Reprezentanții Uniunii Notarilor Publici și cei ai Oficiului Național al Registrului Comerțului au prezentat aspecte practice referitoare la aplicarea Regulamentului privind succesiunile (spețe), precum și stadiul interconectării registrelor comerțului din statele membre ale Uniunii Europene, prin portalul e-Justice, în cadrul măsurilor de transpunere a Directivei 2012/17/UE (exemplificarea modalității de soluționarea a cererilor de informații).

Informații generale

Reuniunile Rețelei Judiciare Române (penultima a avut loc în data de 30 octombrie 2015 și următoarea va avea loc în a doua jumătate a anului în curs) abordează aspecte practice cu care se confruntă instanțele în cadrul cooperării judiciare și modalități de îmbunătățire a acesteia, și reprezintă o platformă de schimb de informații în domeniul cooperării judiciare, inclusiv hotărâri CJUE.

Rolul și activitățile Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială

Rolul Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială este de a facilita cooperarea judiciară în materie civilă și comercială și accesul efectiv la justiție, prin acțiuni de informare cu privire la aplicarea instrumentelor UE și internaționale.

Activitățile Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială constau în facilitarea aplicării corecte a procedurilor cu element de extraneitate. în aplicarea instrumentelor de drept internațional privat sau atunci când nu este aplicabil niciun instrument al UE sau instrument internațional.

Activitățile Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială constau în special în  deblocarea cererilor de cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială și obținerea informațiilor cu privire la conținutul legii străine.