Print

Săptămâna educaţiei juridice în şcoli (8-12 octombrie 2018)

În perioada 08-12 octombrie 2018, Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie organizează Săptămâna educaţiei juridice în şcoli, proiect la care participă practicieni ai dreptului din toate profesiile juridice.

Activităţile desfăşurate în cadrul acestei săptămâni constau atât în expuneri ale voluntarilor experţi din domeniul juridic, cât şi în vizite la sedii ale instanţelor şi parchetelor.

La precedentele acţiuni de educaţie juridică desfăşurate în baza Protocolului de colaborare privind educația juridică în școli, în luna noiembrie 2017, proiectul s-a desfășurat în peste 729 de unităţi de învăţământ preuniversitar, din care 42% şcoli gimnaziale şi 58% licee şi colegii și au participat peste 554 voluntari(http://www.just.ro/wp-content/uploads/2017/11/Raport-anual-2017-protocolul-de-colaborare-privind-educatia-juridica-in-scoli.pdf ).

În luna martie 2018, proiectul s-a desfășurat în 1.222 unităţi de învăţământ preuniversitar, din care 56% şcoli gimnaziale şi 44% licee şi colegii, la activităţi participând peste 1.024 de voluntari judecători, procurori, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, consilieri juridici şi practicieni în insolvenţă (http://www.just.ro/wp-content/uploads/2017/11/Raport-activitati-educatie-juridica-05-09-martie-2018.pdf ).  

Educaţia juridică reprezintă o prioritate în formarea tinerelor generaţii, astfel că Ministerul Justiţiei organizează şi stagii de practică de specialitate http://www.just.ro/practica-la-ministerul-justitiei/) și participă anual la Programul de Internship al Guvernului României (http://www.just.ro/internship/).