Print

Selecție candidați – posturi vacante de executor judecătoresc ce pot fi ocupate, cu scutire de examen, de către persoanele care au exercitat timp de 5 ani funcția de judecător, procuror sau avocat.

Anunț |