Print

Selecţie de experți tehnici de calitate pentru a elabora două rapoarte de evaluare independentă tehnico-financiară post-execuție cu privire la lucrările efectuate în cadrul unui proiect din Programul RO 20 “Violența domestic și violența bazată pe deosebire de sex“

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează selecţie de experți tehnici de calitate pentru a elabora două rapoarte de evaluare independentă tehnico-financiară post-execuție cu privire la lucrările efectuate în cadrul unui proiect din Programul RO 20 “Violența domestic și violența bazată pe deosebire de sex“

Invitație | Caiet de sarcini | Anexa DGASPC Buzau | Erată | Clarificare