Print

Selecţie de experți tehnici de calitate

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează selecţie de experți tehnici de calitate pentru a elabora două rapoarte de evaluare independentă tehnico-financiară post-execuție cu privire la lucrările efectuate în cadrul unui proiect din Programul RO 20 “Violența domestic și violența bazată pe deosebire de sex“

Invitatie | Caiet de sarcini | Anexa