Print

Selecţie de oferte (cumpărare directă) având ca obiect încheierea unui contract de servicii de protecție de tip antivirus

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (cumpărare directă) având ca obiect încheierea unui contract de servicii de protecție de tip antivirus.

Invitatie | Caiet de sarcini | Clarificare