Print

Selecţie de oferte de servicii de organizare evenimente şi servicii de formare profesională autorizată, testare și certificare pentru ocupația de „Formator”

Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 32967779, telefon +40371.050.606, vă invită să participați la achiziția prin selecţie de oferte de servicii de organizare evenimente (întâlniri de lucru, sesiuni/ seminarii de formare, conferințe) și servicii de formare profesională autorizată, testare și certificare pentru ocupația de „Formator” (cod COR 242401).

Invitatie de participare | Caiet de sarcini | Formular oferta tehnica - LOT 1 | Formular oferta tehnica - LOT 2 | Oferta financiara detaliata lot 1 | Oferta financiara detaliata lot 2 | Formulare | Clarificare